İletişim

S.S. 786 Sayılı Bursa Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Tarihi

 

1976 yılında 11 ortak biraraya gelerek S.S. 786 Sayılı Bursa Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifini kurmuştur.

         Kuruluş yıllarından günümüze kadar hızlı ve istikrarlı bir gelişme gösteren S.S. 786 Sayılı Bursa Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Bursa başköy koltuk ambarları ile bir alım merkezi açarak büyümüş ve ............ olan ortak sayısı günümüzde .................`e çıkmıştır.

         S.S. ### Sayılı #### Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi yılda ortalama ...................... Ton Ayçiçeği mübayaa etmektedir.

        Buraya hakkımzda metni yazılacak. Buraya hakkımzda metni yazılacak. Buraya hakkımzda metni yazılacak. Buraya hakkımzda metni yazılacak. Buraya hakkımzda metni yazılacak. Buraya hakkımzda metni yazılacak. Buraya hakkımzda metni yazılacak. Buraya hakkımzda metni yazılacak. Buraya hakkımzda metni yazılacak. Buraya hakkımzda metni yazılacak. Buraya hakkımzda metni yazılacak. Buraya hakkımzda metni yazılacak. Buraya hakkımzda metni yazılacak. Buraya hakkımzda metni yazılacak. Buraya hakkımzda metni yazılacak.