İletişim

                                                        

 DUYURU

 

            S.S. 786 Sayılı  Bursa Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifinden.

   Kooperatifimizin 02 Aralık 2020 Çarşamba günü, gerekli nisap temin edilememesi halinde 10 Aralık 2020 Perşembe günü yapılacak olan 2018/2019 ve 2019/2020 iş yılı genel kurul toplantısı; T.C. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünce valiliklere gönderilen geniş katılımlı etkinliklerin ertelenmesi hakkındaki 27.11.2020 tarih Z-89780865-153-19961 sayılı yazısıyla,01.03.2021 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları,kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları,birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek olan etkinliklerin ertelenmesi gerektiği bildirildiğinden Kooperatifimizin 2018/2019 ve 2019/2020 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ertelenmiştir.

            

                                                                                              YÖNETİM KURULU